The Right-Handed Beaching Overriding - Kenetov Not Included.

Målgrupp

Att göra en marknadsanalys är A och O för en lyckad markandsföringskampanj - det kan jag intyga. Jag har jobbat med flertalet PR och marknadsföringskampanjer och för att lyckas få ut sitt budskap i djungeln av andra budskap måste man först och främst veta om det över huvud taget finns ett behov och i så fall vem som har detta eller dessa behov. Vad är det man försöker förmedla? Vad ska säljas (varor eller tjänster) och till VEM? Varför ska denna målgrupp över huvud taget ta notis om just denna kampanj? Bäst att tänka...